El comportament dels pollastres i la seva jerarquia

El comportament dels pollastres 


ous de pages
Ramat de gallines i el gall
Els pollastres són aus que han perdut la facultat del vol degut a la selecció artificial de l'ésser humà. En estat salvatge només volen a llocs més elevats per posar-se fora de perill o fugir de possibles depredadors. 


Segueixen un ordre jeràrquic que comença a desenvolupar-se a la setmana de vida i queda completament establert amb set setmanes. Aquesta jerarquia l'estableix un mascle dominant, que pastura amb la cua i el cap elevats, i la resta de mascles submisos, que abaixen tant el cap com la cua. Les gallines, que no segueixen aquesta jerarquia, se senten fora de perill sota la dominància del gall. Quan aquest mor, immediatament pren el càrrec el següent gall de l’ordre jeràrquic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada